1. kapitola


1. kapitola - kreslení, tvorba objektů

Pro kreslení základních objektů nám slouží v panelu nástrojů(tools) nástroj oval tool (kreslení oválných tvarů), rectangle tool, který nabízí 2 varianty (kreslení pravoúhelníků a mnohoúhelníků popř. hvězd) a nástroj line tool(kreslení čar).

Pro začátek bude postačovat, pokud zkusíme nakreslit objekty na obrázku níž, kdy se budeme snažit dodržet i barevné podání obrazců. Na obrázku je kružnice a čtverec, které získáme přidržením klávesy shift při vykreslování požadovaného objektu.
Na závěr prvního cvičení ještě zkusíme nastavit jiný styl obrysových čar viz. př. 1.

Př. 1
Kreslení základních tvarů

Kreslení složitějších objektů kopírováním.

Složitější objekty můžeme vytvářet např. kopírováním jednodušších motivů, kdy využijeme funkce programu pro zarovnávání(align) a rotaci. Vhodné je také vložit kopírovaný objekt do totožné pozice pomocí CTRL-SHIFT-V.

Př. 2
Kreslení základních tvarů s kopírováním

Kreslení složitějších objektů slučováním a vykrojením.

V následující ukázce vznikne měsíc vykrojením kruhu v kruhu. Po kroku č. 2 je nutno kliknout myškou mimo zelenou aktivní oblast, pak znovu kliknout na zelený kruh a vystřihnout jej(např. pravým tl. myšky pomocí fce cut).

Objekt vytvořený vykrojením

Následující objekty vznikly slučováním, vykrojením i kopírováním.

Př. 3
Kreslení základních tvarů slučováním, vykrojením i kopírováním

Tvorba objektů deformací.

Nabídka deformací tlačítka Free transform toolNakreslené objekty můžeme deformovat pomocí tlačítka Free transform tool nebo Subselection tool(bílá šipka), které nalezneme v panelu nástrojů(Tools). Při deformaci jednodušších obrazců se nám objeví přístupná následující nabídka. Objekt je obklopen úchopovými body(vhodné pro rychlou změnu rozměrů a rotaci). Je potřeba trošku trpělivosti při práci s deformačními nástroji, zvláště u začátečníků.

Př. 4
Kreslení základních tvarů pomocí deformace