10. kapitola


10. kapitola - Duplikace Movie Clipu

Duplikace (kopírování) vložené instance (MovieClipu) je možné pomocí příkazu duplicateMovieClip. V kombinaci s událostí onClipEvent (enterFrame) dochází k vytvoření zajímavých animací.

Důležité pojmy:

  • duplicateMovieClip - duplikace (kopírování) instance (movieclipu) na scéně
  • unloadMovie - odstranění instance (movieclipu) ze scény

Příklad č. 1, duplikace statického MovieClipu (_alpha=15).

Zdrojový soubor .fla ke stažení


Příklad č. 2, duplikace statického MovieClipu (_alpha=30)

Zdrojový soubor .fla ke stažení


Příklad č. 3, duplikace statického MovieClipu (_alpha=30)

Zdrojový soubor .fla ke stažení


Příklad č. 4, duplikace animovaného MC.

Zdrojový soubor .fla ke stažení


Příklad č. 5, duplikace animovaného MC.

Zdrojový soubor .fla ke stažení


Příklad č. 6, duplikace animovaného MC a jeho odstranění pomocí příkazu unloadMovie.

Zdrojový soubor .fla ke stažení