11. kapitola


11. kapitola - Textové pole

Ve Flashi máme k dispozici 3 druhy textových polí.

  • Static text - statické textové pole pro nadpisy a běžný text
  • Dynamic text - dynamické textové pole, vhodné pro zobrazování výsledků
  • Input text - vstupní textové pole, pole pro vkládání (načítání) dat


Důležité pojmy:

  • on (release) - událost na MC (tlačítku), která se spustí po odkliknutí myši
  • on (rollOver) - událost na MC (tlačítku), spustí se, když kurzor myši přejede přes daný objekt
  • on (rollOut) - událost na MC (tlačítku), spustí se, když kurzor opustí daný MC

Příklad č. 1, 1 textové pole typu input a 1 typu dynamic.

Zdrojový soubor .fla ke staženíPříklad č. 2, 1. textové pole typu input a 2. typu dynamic.

Zdrojový soubor .fla ke staženíPříklad č. 3, 1. textové pole typu input a 2. typu dynamic.

Zdrojový soubor .fla ke staženíPříklad č. 4, 1. textové pole typu input a 2. typu dynamic, řešeno pomocí dat. typu string.

Zdrojový soubor .fla ke staženíPříklad č. 5, textové pole typu input má nastavenu hodnotu na 33.

Zdrojový soubor .fla ke staženíPříklad č. 6, Výpočet BMI, 2 textová pole typu input, 1 typu dynamic. Tlačítko "vypočítej" je realizováno s efektem postupného náběhu.

Zdrojový soubor .fla ke stažení