12. kapitola


12. kapitola - Datum a čas

Důležité pojmy:

  • cas = new Date() - vytvoření nové instance pomocí funkce Date()
  • getSeconds() - zjistí aktuální čas ve vašem PC (stav sekund)
  • getMinutes() - zjistí aktuální čas ve vašem PC (stav minut)
  • getHours() - zjistí aktuální čas ve vašem PC (stav hodin)
  • getDate() - zjistí aktuální datum ve vašem PC (den v měsíci)
  • getMonth() - zjistí aktuální datum ve vašem PC (měsíc v roce)
  • getFullYear() - zjistí aktuální datum ve vašem PC (rok)
  • on(keyPress "<space>") - událost, která se provede při stisku klávesy "mezerník"

Příklad č. 1, digitální datum a čas.

Zdrojový soubor .fla ke staženíPříklad č. 2, analogové hodiny.

Zdrojový soubor .fla ke staženíPříklad č. 3, prosté odpočítávání celých sekund, řešeno bez funkce Date() (frame rate=1 fps), reaguje i na mezerník.

Zdrojový soubor .fla ke staženíPříklad č. 4, prosté odpočítávání celých sekund, reaguje i na mezerník, po uplynutí času se ozve zvukový signál.

Zdrojový soubor .fla ke staženíPříklad č. 5, stopky, reagují i na mezerník (ubíhající čas - váš čas strávený na této www stránce).

Zdrojový soubor .fla ke staženíPříklad č. 6, analogové stopky, reagují i na mezerník.

Zdrojový soubor .fla ke stažení