13. kapitola


13. kapitola - Křivky

Důležité pojmy:

  • createEmptyMovieClip - vytvoření nové instance (MovieClipu) pomocí příkazu
  • cary=function() - nově vytvořená funkce pojmenovaná "cary"
  • lineStyle(5,0x2559AF,30) - nastavuje parametry čáry (tloušťku, barvu, alfa atribut)
  • unloadMovie("cara") - odstraní instanci ze scény
  • setInterval(cary, 100) - příkaz (časovač) pro nastavení zpoždění dané funkce v milisekundách
  • clearInterval(timer) - vypnutí časovače

Příklad č. 1, náhodně generovaná křivka.

Zdrojový soubor .fla ke staženíPříklad č. 2, náhodně generované křivky různých barev.

Zdrojový soubor .fla ke staženíPříklad č. 3, kružnice.

Zdrojový soubor .fla ke staženíPříklad č. 4, kružnice s úseky.

Zdrojový soubor .fla ke staženíPříklad č. 5, spirála.

Zdrojový soubor .fla ke staženíPříklad č. 6, sinusoida.

Zdrojový soubor .fla ke staženíPříklad č. 7, sinusoida s úseky.

Zdrojový soubor .fla ke staženíPříklad č. 8, sinusoida s úseky, prostorový efekt.

Zdrojový soubor .fla ke staženíPříklad č. 9, sinusoida se vstupním textovým polem pro nastavení výšky amplitudy. Animaci je možno zastavit a znovu spustit.

Zdrojový soubor .fla ke stažení