2. kapitola


2. kapitola - animace, motion tween

Motion tween slouží k animaci jakéhokoliv objektu. Umožňuje animovat pohyb, rotaci, změnu velikosti a efekty(průhlednost a změnu barvy). Pro lepší orientaci uvádíme náhled na časovou osu(Timeline), kde je snímek číslo 1 ještě prázdný(nevytvořený).

Timeline - časová osa

Důležité pojmy:

 • Timeline - časová osa sestavena z jednotlivých snímků, číslovaná
 • Layer - vrstva, v každé vrstvě by měl existovat 1 objekt
 • Frame - snímek, 1 políčko na časové ose
 • Keyframe - klíčový snímek
 • Frame rate - rychlost(frekvence) snímků, doporučeno nastavit 20 a více

Příklad č.1, Animace textu, pohyb a změna průhlednosti.
(Pravým tlačítkem myšky kliknutím na animaci vypnete opakování, loop)

Řešení
 • Napíšeme nápis.
 • Na snímku č.1(nápis) na timeline klikneme pravým tl. myšky a potvrdíme Create Motion Tween
 • Na 40. snímku opět klikneme pravým tl. myšky a potvrdíme Insert Keyframe.
 • Nápis přesuneme, nejlépe pomocí Selection Toll, do cílové pozice a nastavíme ve vlastnostech(properties) color Alpha na 0%, viz obr. níž
Konečný výsledek
Zdrojový soubor .fla ke stažení

Příklad č.2, Rotace a posun.
(Pravým tlačítkem myšky kliknutím na animaci vypnete opakování, loop)

Řešení pro pohyb zleva do prava
 • Nakreslíme čtverec
 • Na snímku č.1(nápis) na timeline klikneme pravým tl. myšky a potvrdíme Create Motion Tween
 • Na 40. snímku opět klikneme pravým tl. myšky a potvrdíme Insert Keyframe.
 • Čtverec přesuneme, nejlépe pomocí Selection Toll, do cílové pozice.
 • Na snímky č. 10, 20 a 30 postupně vložíme klíčové snímky(Insert Keyframe) a čtverec rotujeme o 90°, 180° a 270°. Výsledek vidíte na obr. níž.
 • Konečný výsledek
 • Pro pohyb zpět budeme postupovat stejně mezi snímky 40 - 80, ale rotaci budeme provádět se zápornými hodnotami.
Zdrojový soubor .fla ke stažení

Další příklady (Byly použity 2 vrstvy, layers. Novou vrstvu přidáme kliknutím na pravé tl. myšky po najetí na Layer 1, Insert Layer)

př. 3.
Zdrojový soubor .fla ke stažení

př. 4.
Zdrojový soubor .fla ke stažení

př. 5.
Zdrojový soubor .fla ke stažení

př. 6.
Zdrojový soubor .fla ke stažení

př. 7.
Zdrojový soubor .fla ke stažení

př. 8.
Zdrojový soubor .fla ke staženípř. 9. (Bylo použito 16 vrstev, layers!)
Zdrojový soubor .fla ke stažení