3. kapitola


3. kapitola - vytváření symbolů

Symbolem je objekt nebo skupina objektů sdružená do jednoho, který má definované vlastnosti. Výhodou je opakované použití, kdy výsledná scéna zabírá téměř stejně velký prostor. Dalším pozitivem je možnost editace jednotlivých symbolů, která se projeví u všech objektů ve výsledné scéně.
Nové symboly budeme vytvářet pomocí Insert - New symbol


Nový symbol můžeme v řádku name pojmenovat.

Rozlišujeme 3 druhy symbolů:

  • Movie clip - animace, umožňuje také použít programovací jazyk Action Script
  • Button - tlačítko, využíván hlavně při tvorbě webových stránek
  • Graphic - statický obrázek

Všechny vytvořené symboly se ukládají do tzv. knihovny objektů(Library). Kromě symbolů můžeme v knihovně nalézt také zvuky, videa nebo obrázky použitelné pro budoucí tvorbu. Knihovnu objektů vyvoláme pomocí Window - Library.
Od této chvíle se budeme snažit nově vznikající objekty vytvářet jako symboly. Přetažením pomocí myšky dostaneme symboly knihovny objektů do požadované scény.

Příklady animací s množstvím objektů(symbolů):

př. 1.
Zdrojový soubor .fla ke stažení

př. 2.
Zdrojový soubor .fla ke stažení

př. 3.
Zdrojový soubor .fla ke stažení

př. 4.
Zdrojový soubor .fla ke stažení

př. 5.
(autor: Daniel Bielczyk, Gymnázium Karviná)
Zdrojový soubor .fla ke stažení