4. kapitola


4. kapitola - pohyb po trajektorii

Statické i animované symboly se mohou pohybovat po nakreslené křivce.

Příklad č.1, Animace pohybu po elipse.
(Pravým tlačítkem myšky kliknutím na animaci vypnete opakování, loop)

Řešení
 • Pomocí Insert Symbol - Graphic vytvoříme statický symbol Zeměkoule(modrý)
 • Pomocí Insert Symbol - Graphic vytvoříme statický symbol Slunce(oranžový)
 • Pomocí Insert Symbol - Movie clip vytvoříme animaci Slunce(oranžovo-červené blikání)
 • Do snímku 1 v Layer 1 vložíme(přetáhneme z Library) animaci Slunce
 • Přidáme novou vrstvu
 • Do snímku 1 v Layer 2 vložíme(přetáhneme z Library) symbol Země
 • Klikneme pravým tl. myšky na vrstvě Layer 2 a přidáme vodící křivku(Add Motion Guide)
 • Do snímku 1 ve vodící křivce(Guide) nakreslíme elipsu
 • Snímek 1 ve vrstvě 2 změníme na animační(pr.tl. Create Motion Tween) a na 80. snímek vložíme klíčový snímek
 • Na 80. snímku přidáme snímek(Insert Frame) i pro Slunce a vodicí linku
 • Objekt Země má tendenci se přisát k vodící lince, my ho můžeme na snímku 1 a 80 posadit na vodící linku, kam si přejeme
 • Ve vrstvě 2(animační) přidáme mezi snímky 1 až 80 ještě další klíčové snímky, zajistíme si oběh po elipse dokola
Zdrojový soubor .fla ke stažení

Další příklady

př. 2.
Zdrojový soubor .fla ke stažení

př. 3.

U pohybu po křivce je možno změnit parametr orientace dle vodící křivky(orient to path) a zrychlení(zpomalení) scény(Ease = -70, zpomalení scény na začátku, zrychlení na konci). Výsledek vidíte na další animaci.

Orientace dle křivky

Zdrojový soubor .fla ke stažení

př. 4.
Zdrojový soubor .fla ke stažení

př. 5.
Zdrojový soubor .fla ke stažení

př. 6.
Zdrojový soubor .fla ke stažení

př. 7.
Zdrojový soubor .fla ke stažení

př. 8.
Zdrojový soubor .fla ke stažení