6. kapitola


6. kapitola - řízená změna tvaru(Add Shape Hint)

Animace Shape Tween slouží k animování jednotlivých objektů. Průběh animace můžeme ovlivnit použitím klíčových(řídících) bodů. Body budeme přidávat pomocí Modify/Shape/Add Shape Hint.

Příklad č.1, Řízená animace Shape Tween, transformace jedničky do dvojky.
(Pravým tlačítkem myšky kliknutím na animaci vypnete opakování, loop)

Řešení
 • Do snímku č. 1 napíšeme jedničku
 • Stisknutím pravého tl. myšky najedeme a potvrdíme Break Apart(symbol se změní na plochý objekt)
 • Pokud klikneme na snímek č. 1, objeví se okno properties s následující nabídkou
 • Nabídka properties
 • Vybereme Tween Shape(změna tvaru)
 • Na 60. snímku vložíme pravým tlačítkem myšky klíčový snímek
 • Stále na 60. snímku smažeme jedničku a napíšeme dvojku, v niž se bude jednička měnit
 • Stisknutím pravého tl. myšky najedeme a potvrdíme Break Apart(symbol dvojky se změní na plochý objekt)
 • Vrátíme se ke snímku č. 1, najedeme do horního menu a potvrdíme Modify/Shape/Add Shape Hint, přidáme klíčový(řídící) bod
 • Další klíčový bod můžeme přidat(Add Hint) pravým tl. myši(po najetí na klíčový bod a)
 • Nabídka Hint pravým tlačítkem
 • Přesuneme klíčové body do příslušných pozic
 • Na 60. snímku provedeme s klíčovými(cílovými) body totéž(zde body představují cílové pozice při animaci)
 • Úprava cílovým bodů
 • Upravíme celou animaci přidáním pár snímků k začátku a závěru
Zdrojový soubor .fla ke stažení

Další příklady

př. 2.
Zdrojový soubor .fla ke stažení

př. 3.
Zdrojový soubor .fla ke stažení

př. 4.
Zdrojový soubor .fla ke stažení

př. 5.
Zdrojový soubor .fla ke stažení

př. 6.
Zdrojový soubor .fla ke stažení

př. 7.
Zdrojový soubor .fla ke stažení