7. kapitola


7. kapitola - maska

Tento speciální způsob animace umožňuje zobrazit pouze výřez(masku) z obrázku(textu), který bývá uložen ve spodní vrstvě. Výřez(maska) je umístěn ve vrstvě nad obrázkem(maskovaná vrstva) a je možno jej animovat.

Příklad č.1, Animace pomocí masky
(Pravým tlačítkem myšky kliknutím na animaci vypnete opakování, loop)

Řešení
  • Pomocí Insert Symbol - Graphic vytvoříme statický symbol masky(kruh, čtverec, hvězdu ...)
  • Do 1. vrstvy(layer 1) umístíme nápis
  • Přidáme novou vrstvu(layer 2)
  • Do snímku 1 ve vrstvě 2 vložíme z knihovny(Library) grafický symbol masky
  • Ve vrstvě 2(layer 2) spustíme animaci(Motion Tween). V našem případě mezi snímky 1 - 240.
  • V první vrstvě vložíme na 240. pozici snímek(insert frame)
  • Klikneme ve vrstvě 2 pravým tl. myšky a zvolíme Mask
    Nabídka pro masku
Zdrojový soubor .fla ke stažení

př. 2.
Zdrojový soubor .fla ke stažení

Další příklady

př. 3.

Do spodní maskované vrstvy importujeme(File-Import-Import to Stage) rastrový obrázek a výsledek je vidět níž

Zdrojový soubor .fla ke stažení

př. 4.
Zdrojový soubor .fla ke stažení

př. 5.
Zdrojový soubor .fla ke stažení

př. 6.
Zdrojový soubor .fla ke stažení