8. kapitola


8. kapitola - Button

Symbol Button - tlačítko, slouží pro ovládání vytvořených animací nebo pro vytváření hypertextových odkazů. Možnost použití Action Scriptu a jeho funkcí, značně zpestřuje vytvářená tlačítka.
Nové tlačítko(button) budeme vytvářet pomocí Insert - New symbol.


Button(tlačítko) má předdefinovány 4 snímky(stavy).

  • Up - klidový stav tlačítka
  • Over - stav tlačítka po najetí kurzoru myši
  • Down - stav při stisku tlačítka
  • Hit - určuje rozsah oblasti, která má být citlivá na kliknutí, není vidět

Všechny vytvořené symboly se ukládají do tzv. knihovny objektů(Library).

Příklady tlačítek(buttons):

př. 1.
Zdrojový soubor .fla ke stažení

př. 2.
Zdrojový soubor .fla ke stažení

př. 3.
Zdrojový soubor .fla ke stažení

př. 4.
Zdrojový soubor .fla ke stažení

př. 5.
Zdrojový soubor .fla ke stažení

př. 6.
Zdrojový soubor .fla ke stažení

př. 7. - Do knihovny(library) byl importován zvuk mp3, který se projeví při kliknutí na tlačítko(oko).
Zdrojový soubor .fla ke stažení