9. kapitola


9. kapitola - Atributy instancí

Actionscript - umožňuje ovládat (programovat) animace pomocí textových příkazů. Animace mohou být interaktivní. ActionScript je odvozen od JavaScriptu.

Příkazy actionscriptu můžeme ovlivňovat:

 • klíčové snímky na časové ose
 • movie clipy
 • buttons

Příkazy actionscriptu vkládáme do okna Actions.

Důležité pojmy:

 • Instance - vložení symbolu na scénu, instanci můžeme pojmenovat ve vlastnostech (properties)

 • onClipEvent(enterFrame){} - událost instance, která se koná opakovaně každý snímek (frame)

Atributy instancí (nejčastěji používané)

 • this._x - nastavení x-ové souřadnice (this - platí pro instanci, ve které se nachází)
 • this._y - y-ová souřadnice
 • this._rotation - rotace instance
 • this._xscale - x-ová velikost instance (this._xscale=100 odpovídá 100% velikosti)
 • this._yscale - y-ová velikost instance (this._yscale=100 odpovídá 100% velikosti)
 • this._alpha - nastavení alfa průhlednosti

Příklad č. 1, Rotace 2 instancí (nepojmenovaných) pomocí atributu _rotation.

Zdrojový soubor .fla ke stažení

Příklad č. 2, Rotace 2 instancí (nepojmenovaných) pomocí atributu _rotation s nastaveným _alpha atributem na 60 (60%)

Zdrojový soubor .fla ke stažení

Příklad č. 3, Rotace a posun 2 instancí pomocí atributů _rotation a _x (this._alpha=60)

Zdrojový soubor .fla ke stažení

Příklad č. 4, Rotace a změna velikosti 2 instancí pomocí atributů _rotation a _xscale (this._alpha je proměnná)

Zdrojový soubor .fla ke stažení