Úvodní informace

Flash MX je moderní prostředek pro tvorbu atraktivních dynamických prezentací, animací a her. Základem tohoto programu je vektorová grafika(výsledné soubory mají velmi nízký datový objem).

Cvičebnice se snaží naučit základům práce ve Flashi pomocí příkladů, které jsou zařazeny dle náročnosti od jednodušších po složitější do jednotlivých kapitol.

Tato cvičebnice(sbírka příkladů) byla vytvořena v rámci národního projektu "Tvorba prezentací a animací programem Flash MX". Od kapitoly č. 8(button) cvičebnice navazuje na další národní projekt "Tvorba řízených animací a internetových prezentací programem Flash MX pro pokročilé". Jádrem tohoto pokračování je především použití Actionscriptu.
Pro sestavování sbírky byla použita verze Flash MX 2004(EDU verze za zvýhodněnou cenu pro školy).

Cvičebnice má pomoci pedagogům, ale i studentům, lépe zvládnout práci ve Flashi pomocí motivačních příkladů. Předem děkuji případným zájemcům o spolupráci, kteří se budou podílet na rozšíření sbírky příkladů.

Vedoucí projektu, webmaster:
Mgr. Henrik Szotkowski(szotkowski@gym-karvina.cz)
Gymnázium, Karviná-Nové Město, Mírová 1442