Úvodní informace

Definice cílů

  • Zajištění kvalitní výuky tematických celků počítačová prezentace, webová prezentace, vektorová grafika a animace v rámci předmětu Informatika a výpočetní technika.
  • Možnost výuky programování.
  • Podpora mezipředmětových vztahů: propojení výuky informatiky s matematikou, fyzikou, chemií, biologií a estetickou výchovou. Tvorba atraktivních počítačových a internetových prezentací v jednotlivých předmětech.
  • Vytvoření nových kapitol v internetové učebnici a sbírce příkladů.

Tisková zpráva

  • Flash MX je špičkový výrobek firmy Macromedia, který umožňuje vytváření velmi kvalitních multimediálních prezentací a animací pomocí vektorové grafiky. Projekt se snaží navázat na již vytvořenou cvičebnici základů Flash MX. Cílem je seznámit studenty s vytvářením řízených animací a prezentací pomocí příkazů zapsaných v Actionscriptu (programovacím jazyku Flashe). Propojení grafiky, animace a Actionscriptu je další možností, jak pozvednout zájem studentů o programování. Po dvouletém ověřování, kdy příklady z cvičebnice byly procvičovány se studenty kvinty až oktávy, lze konstatovat, že zájem o tvorbu animací pomocí Actionscriptu je značný. Značná část příkladů, které jsme postupně testovali, byla vyřešena pomocí matematických výpočtů. Konečným výsledkem práce je zveřejnění dalších kapitol (pro pokročilé) v cvičebnici Flash MX, na již existujících internetových stránkách http://flash.gyka.net, které jsou bezplatně přístupné všem studentům i pedagogům. Sbírka příkladů pomůže pedagogům při motivaci studentů.

Dodatek